index

VRIJWARING

Door de website van Hannin Paris te bezoeken en er doorheen te bladeren, gaat de bezoeker akkoord met de bepalingen van deze disclaimer. De bepalingen van deze disclaimer kunnen op ieder moment geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd.

De wijziging treedt in werking op de datum waarop deze beschikbaar wordt gesteld op de website.


www.hanninparis.com is een site van mevrouw Jerdioui Hanane, hierna “HANNIN PARIS” genoemd en wordt beheerd door Jerdioui Hanane, eigenaar van de website.

www.hanninparis.com is een website die zijn e-commerceactiviteiten presenteert. Als u vragen heeft over onze Disclaimer, kunt u deze per e-mail sturen naar het volgende adres:


Deze site wordt gehost door Ikas Blezingerstraße 15, 73430 Aalen, Duitsland

De informatie die op onze website beschikbaar is, zal waarschijnlijk:

  • de activiteiten van HANNIN PARIS presenteren;

  • de diensten van HANNIN PARIS promoten en het publiek informeren over de contactgegevens van het bedrijf.

  • het verzoek om informatie over de activiteit van HANNIN PARIS toestaan;

  • u in staat stellen zich te abonneren op de nieuwsbrief van HANNIN PARIS;

  • markt brengen en online aankopen mogelijk maken. Op deze aankopen zijn de algemene verkoopvoorwaarden van HANNIN PARIS van toepassing.


De site is op de meest gewetensvolle manier gemaakt. HANNIN PARIS streeft ernaar de juistheid van de informatie op de Site bij te werken. De daarin opgenomen informatie kan echter worden gewijzigd. Het is daarom aan bezoekers van de Site om de op de Site verstrekte informatie op een andere manier te verifiëren door contact met ons op te nemen. De site is met alle redelijke en mogelijke middelen beveiligd om ongemak veroorzaakt door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Wij kunnen echter niet garanderen dat de site altijd veilig is voor onderbrekingen, virussen, technische problemen of andere computercriminaliteit. HANNIN PARIS wijst elke aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de raadpleging of het gebruik van de site en de inhoud ervan.


De site bevat hyperlinks naar sites van derden of sociale netwerken waarover wij geen zeggenschap hebben (technisch of inhoudelijk). HANNIN PARIS wijst elke aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de raadpleging of het gebruik van deze websites en hun inhoud. Bovendien is het gebruik van deze site door sites van derden niet toegestaan ​​zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons, die per e-mail kan worden aangevraagd.HANNIN PARIS gebruikt cookies om de navigatie nuttiger en betrouwbaarder te maken. Sommige van deze cookies zijn essentieel voor de werking van de site, andere helpen de bezoekerservaring te verbeteren. Voor meer informatie over onze cookies kunt u ons Cookiebeleid raadplegen.


De inhoud en architectuur van deze site zijn eigendom van HANNIN PARIS.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HANNIN PARIS is elke reproductie of gebruik voor openbare uitvoering van deze site en de inhoud ervan, op welke manier dan ook, verboden. Indien van toepassing dient de informatie en/of het verzoek tot gebruik of reproductie per e-mail te geschieden.


De site kan ook elementen bevatten die geheel of gedeeltelijk toebehoren aan derden. Het gebruik van elementen van derden is onderworpen aan een voorafgaand verzoek tot gebruik door HANNIN PARIS per e-mail. Een verzoek aan de betrokken derde partij wordt vervolgens door HANNIN PARIS verzonden. Het staat laatstgenoemden vrij om het gebruik te aanvaarden of te weigeren en, indien van toepassing, betaling van auteursrechtvergoedingen te verzoeken. Bovendien zal HANNIN PARIS, in geval van gebruik door de bezoeker van elementen van derden, op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Alleen de bezoeker is, indien van toepassing, aansprakelijk voor het auteursrecht ten behoeve van de derde aanvrager.


In geval van een geschil is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de hoofdzetel van HANNIN PARIS bevoegd.


Als u vragen wilt stellen over de inhoud van onze site, kunt u deze sturen naar savhanninparis@gmail.com

×